Erilaiset metsätyypit, trooppinen metsä

Trooppista metsävyöhykettä löytyy jokaiselta mantereelta. Se on sijoittunut päiväntasaajan ympärille, missä sille on suotuisimmat kasvu- ja sääolosuhteet.

Trooppinen metsä on aina vihreää ja sillä on kaikkein monimuotoisin kasvillisuus- ja eläinkanta kaikista maailman metsistä. Kasvillisuutta löytyy monesta eri kerroksesta ja trooppisia metsiä pidetään myös maailman keuhkoina, sillä ne sitovat itseensä paljon hiiltä, mikä vapautuu taas happena ilmaan mitä hengitämme.

Trooppinen metsä keskittyy päiväntasaajan ympäristöön. Suurimmat metsät löytyvät Etelä-Amerikasta kattaen noin kolmasosan kaikista maailman trooppisista metsistä. Metsien sijainnin ja korkeuden takia niille muodostuu jatkuva matalapaineen alue, joka saa aikaan sen, että näissä metsissä sataa aina vähintään 1500 millimetriä vuoden aikana yli 200 päivänä. Tämä ilmasto takaa niiden ikivihreyden ja monimuotoisen eliöstön.

Amazonin sademetsä on kaikkein tunnetuin trooppinen metsä maailmassa. Se on uskomattoman monimuotoinen ja pelkästään sen sisältä löytyy 24 eri metsätyyppiä. Jokaisella metsätyypillä kasvaa omanlainen kasvustonsa ja paljon erilaisia eläinlajeja. Sanotaankin, että Amazonin eliömaailma on koko maailman rikkain ja on erittäin tärkeää suojella tätä metsää. Siellä elää myös monia alkuperäiskansoja, toiset hyvinkin eristyksissä muusta maailmasta.

Afrikan suurin trooppinen metsä löytyy Kongosta ja metsää kasvaa myös Madagaskarin saarella. Kongon sademetsä on siitä mielenkiintoinen alue, että sitä ei ole tähän päivään mennessä pystytty tutkimaan kovin pitkälle. Metsä on erittäin vaikeakulkuista ja tiheäkasvuista, jonka takia siellä liikkuminen on lähes mahdotonta. Valtavat norsulaumat muuttavat metsän kasvua vuosittain tallaten alleen suuria aloja metsää, jonka jälkeen niiden paikalle kasvaa uutta aluskasvillisuutta.

Australiassa ja Uudessa Guineassa on myös jonkun verran trooppista metsää, jonka eliöstö on hyvin omanlaatuisensa saarien kaukaisen sijainnin takia. Aasian trooppiset metsät ovat laajoja alueita, mutta niiden sisällä kulkeminen on melko helppoa. Niiden sisällä kasvavat puulajit mahdollistavat metsän kasvun melko avoimena ja niiden alueilla elää paljon myös uhanalaisia eläimiä.

Kasvillisuus ja eläimet

Trooppinen sademetsä kasvaa aina eri kerroksissa. Ne ovat hyvin monimuotoisia ja tällä monimuotoisuudella on tärkeä merkitys koko maapallon kannalta. Kenttäkerros on metsän alin kerros, mihin kuuluu pienen kasvillisuuden lisäksi myös puiden juuret. Kenttäkerrokseen ei osu juuri lainkaan valoa, joten siellä kasvillisuus on hyvin hämärää sietävää kasvillisuutta. Sade on huuhtonut suurimman osan ravinteista pois, joten alimman kerroksen kasvit ovat myös todella vähän ravinteita tarvitsevia.

Keskikerroksessa vallitsee jatkuva kosteus ja siinä kasvaa monenlaisia eri puita ja pensaita. Tässä kerroksessa esiintyy myös eniten erilaisia eläinlajeja aina linnuista käärmeisiin. Monet nuoret taimet odottavat sopivaa kohtaa, mistä voisivat jatkaa kasvuaan aina ylimpiin kerroksiin asti.

Latvuskerros muodostaa katon koko trooppisen metsän ylle. Puut ovat yleensä todella korkeita ja ne saavat ylimpänä kerroksena eniten valoa. Oikeastaan todella monet alempien kerrosten kasvit tappelevat siitä kuka pääsee yltämään latvuskerrokseen asti. Usein puut kasvavat jopa 40 metrin korkuisiksi ja Australiassa on tavattu jopa yli 70 metrisiä puita.

Trooppinen metsä tarjoaa ihanteellisen kasvualustan sekä kasveille että eläimille. Eläimistö metsässä on maailman monipuolisin ja sen on arvioitu kattavan jopa yli 70 prosenttia koko maailman eläinlajeista. Kostea, lämmin ja hiilidioksidin täyttämä sademetsä on oiva paikka kasveille kasvaa nopeasti ja eläimille lisääntyä helposti.

Näitä metsiä tulisi aina suojella, sillä niillä on valtava merkitys koko maapallon kannalta. Monet alkuperäisheimot ovat ainoita, jotka osaavat kunnioittaen hyödyntää metsää omaksi laidunmaakseen, mutta eivät tällä toiminnalla vahingoita metsän luonnollista kasvua. Valitettavasti laittomat hakkuut ja usein tahallaan sytytetyt metsäpalot ovat suurin uhka trooppisten metsien säilymiselle maailmassa.