Kuka metsiä tukee?

Planeettamme on viime vuosisadan aikana kokenut aikamoisia menetyksiä, kun ihmiskunta on lähtenyt kehittämään teollisuuttaan. Itsenäisenä aiheena teollisuuden kehitys on hieno asia, mutta tekniikkasaavutusten kilpa-ajossa olemme unohtaneet tai itse asiassa jätimme kokonaan ajattelematta sen seurauksia – ja vasta 1900-luvun lopussa havaittiinkin, että olemme kylmästi ja metodisesti tuhonneet maapalloamme jo pitkään aikaan. Resurssien loppuminen tuli kyseeseen jo ihan vakavasti, ja vihdoin viimein muodostui luonnosta huolehtivia yhteisöjä, joille maapallon resurssit ovat sekä taloudellisesti että eettisesti tärkeä asia. Kuka pitää huolta planeettamme metsistä tänä päivänä ja mitä he tekevät?

Viileä Maa – Cool Earth

Tulin joskus miettineeksi ja mietin välillä vieläkin yhtä yksinkertaista asiaa: miksi jotkut organisaatiot ja valtiot sijoittavat uskomattomia rahasummia meidän käyttäytymisen seurausten korjaamiseen, kun täytyy muuttaa käytäntöjä ja ajattelutapoja tällaisten seurausten välttämiseksi? Cool Earth onkin juuri sellainen taloudellista voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tekee työtä metsien pelastamiseksi samalla kun saa ihmiset mukaan omaan toimintaansa ja muuttaa ihmisten käsityksiä luonnosta eri maissa.

Viileä Maa – Cool Earth

Cool Earth perustettiin vasta vuonna 2007, mutta sen saavutukset ja kehitys tekevät vaikutuksen vastuuttomimpiinkin luonnon käyttäjiin. Organisaatio keskittyy eniten sademetsiin, joita tuhoutuu eri puolilla maailmaa nopeammin, jos niistä ei pidetä huolta ihmisten avulla. Motivaatio on varsin simppeli: noin puolet koko maapallon metsistä kuoli viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana ja asialle on tehtävä jotain. Organisaation toiminta on vain hyväntekeväisyyden varassa, ja Cool Earth tekee yhteistyötä monen yrityksen kanssa henkilökohtaisten lahjoitusten lisäksi. Noin kymmenen prosenttia saaduista rahoista kuluu järjestön ylläpitoon ja sen perustarpeisiin kuten palkkoihin ja toimistojen sekä mainoskampanjoiden pyörittämiseen ja loput 90 prosenttia käytetään organisaation pääasialliseen  tarkoitukseen: sademetsien palauttamiseen. Se, mikä tekee Cool Earthista muista poikkeavan järjestön, on heidän periaate, jonka mukaan ensin investoidaan ihmiseen ja sen kautta luontoon. Sitä varten, että ihmiset jaksavat pitää huolta ympäröimästään luonnosta, ihmisillä pitää olla ensin omat perustarpeet hoidettuna. Cool Earth huolehtii ihmisistä, jotka sitten huolehtivat sademetsistä: maapallon köyhimpiin kyliin järjestetään koulutuksia ja tuodaan puhdasta vettä ja vaatteita vaihtamalla nämä lahjat ihmisten sitoumukseen huolehtia heidän ympäristöstään. Ja se yllättäen toimii!

Vanha Tuttu WWF

Ei ole mikään ihme, että yksi maailman suurimmista luontovaikuttajista on mukana metsien suojelutoiminnassa. WWF vaikuttaa enemmän juridisesti kuin yrittämällä saada ihmiset muuttamaan ajattelutapaansa, ja tutkii nykymaailman perustuotteiden tuotantotapoja ja -prosesseja sekä valvoo niissä käytettyjä sertifiointeja. WWF on mukana ennaltaehkäisemässä laittomia metsien hakkuita ja seuraa myös puumarkkinoita, ja organisaatiolla on omia kenttähankkeita Himalajalla, Borneolla sekä Afrikan itärannikolla.

Vanha Tuttu WWF

Yhteistyö erilaisten yritysten kanssa tuottaa tulosta, kun eri yrityksiin tuodaan tarpeeksi tietoa tämän päivän metsätilanteesta ja mahdollisista muutoksista, jotka voivat todellakin vaikuttaa ympäristömme ja luontomme hyvinvointiin. Yritysten kanssa yhteistyössä kehitetään mahdollisia tuotantoparannuksia sekä tutkitaan uusien tuotantoprosessien vaikutusta liikemaailman tuottamiin päästöihin: mitä ne pitävät sisällään ja kuinka niiden määrä muuttuu. On mahtavaa, että tällaiset järjestöt saavat aikaansa jopa maailman laajuisia ja kansainvälisesti merkittäviä hankkeita: GTFN eli Global Forest and Trade Network, suomeksi sanottuna kansainvälinen vastuullisen puukaupan verkosto, on juuri WWF:n aloite planeettamme metsien kestämättömän käytön hillitsemiseksi ja uhattujen metsien suojelemiseksi. WWF siis toimii useammalla tasolla ja menestyy kaikissa vähemmän tai enemmän: sen vapaaehtoiset ja varsinaiset jäsenet tekevät töitä metsien kestävän käytön eteen, muuttavat ihmisten arkipäivän käytäntöjä ympäristöystävällisemmiksi, osallistuvat tuotantotapojen kehitykseen ja valvovat metsälakien noudattamista koko maailmassa kehittäen samalla valvontamenetelmiä omilla aloituksillaan.