Suomi on retkeilijän unelmakohde

Suomi tarjoaa luonnossa liikkumiseen upeat puitteet. Rannikolla voi nauttia meren läheisyydestä ja saaristoluonnosta, pohjoisessa vaeltaa tuntureilla. Keski-Suomessa kimmeltävät järvet ja kaikkialla avautuvat laajat metsäalueet. Neljä vuodenaikaa tuovat vaihtelua maisemiin. Retkeily on turvallista ja helppoa ja kiitos jokamiehenoikeuksien, myös erittäin vapaata. Tilaa riittää ja omien mieltymysten mukaan voi retkeillä joko merkityillä reiteillä palveluiden läheisyydessä tai nauttia erakkoelämästä näkemättä muita retkeilijöitä viikkoon.

Jokamiehenoikeudet ovat arvokas suomalainen erikoisuus

Jokamiehenoikeudet takaavat jokaiselle mahdollisuuden nauttia luonnosta riippumatta siitä, kuka alueen omistaa. Kulkeaksesi luonnossa et siis tarvitse maanomistajan lupaa eikä maanomistaja voi periä maksua maansa käyttämisestä retkeilyyn. Retkeilijä sitoutuu puolestaan kunnioittamaan luontoa, eikä hän saa aiheuttaa kuin korkeintaan aivan vähäistä haittaa maanomistajalle.

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat siis liikkumisen luontoalueilla niin jalkaisin, hiihtäen kuin pyöräillenkin. Myös ratsastaminen on sallittua, mutta hevonen ei saa aiheuttaa tuhoja esimerkiksi maanviljelijälle. Tämän lisäksi jokamiehenoikeudella saa oleskella ja yöpyä näillä samaisilla alueilla, kunhan oleskelu on tilapäistä. Kaikilla on myös lupa poimia luonnosta marjoja, sieniä ja sellaisia kasveja, joita ei ole erikseen rauhoitettu.

Vesistöt kuuluvat jokamiehenoikeuden piiriin, joten Suomen vesialueilla saa vapaasti veneillä ja uida sekä talviaikaan kulkea jäätä pitkin. Onkimalla ja pilkkimällä kalastaminen on sallittu, mutta suurieleisempi kalastus vaatii erillisen luvan.

Jokamiehenoikeuden ulkopuolelle jäävät ihmisten pihat, istutukset ja pellot, joilla on käynnissä viljelytoimintaa. Toisten kotirauhaa täytyy toki kunnioittaa ja omat roskat siivota mukaansa. Myöskään avotulta ei saa tehdä luvatta toisen omistamalle maalle. Jokamiehenoikeudet koskevat liikkumista jalkaisin, pyörällä tai hevosella, mutta moottoriajoneuvolla ei saa luvatta kulkea toisen maastossa.

Luonnonsuojelualuilla jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa

Poikkeuksen jokamiehenoikeuksiin tekevät luonnonsuojelualueet, joilla liikkumista rajoitetaan tarkemmin suojelutavoitteen tavoittamiseksi. Säännöt voivat vaihdella hieman luonnonsuojelualueesta riippuen, mutta yleiset rajoitukset koskevat kasvien keräämistä ja kalastamista. Luonnonsuojelualueella kasveja saa yleensä kerätä vain erikoisluvalla ja tällöinkin vain tieteellistä tarkoitusta varten. Samat säännöt pätevät hyönteisten keräämiseen. Luonnonsuojelualueella liikuttaessa täytyy olla tarkkana, ettei vahingoita maa- tai kallioperää. Myöskään maa-ainesta ei saa kerätä.

Liikkumista voidaan rajata vain merkityille reiteille, jos tämän avulla voidaan suojella alueen kasveja ja eläimiä. Leiriytyminen on yleensä sallittu vain tietyillä alueilla tai se voi olla kokonaan kiellettyä. Onkiminen ja pilkkiminen on usein kielletty osassa vesistöjä, kuten vaelluskalojen käytössä olevilla koski- ja virta-alueilla.

Rajoitteet vaihtelevat kuitenkin paljon luonnonsuojelualueesta riippuen, joten kannattaa selvittää etukäteen retkikohteen säännöt. Esimerkiksi kansallispuistoissa saa yleensä liikkua vapaasti, kunhan leiriytyminen tapahtuu merkityillä paikoilla. Lisäksi retkeilijä saa yleensä vapaasti marjastaa, sienestää ja onkia. Sen sijaan hevosella tai pyörällä liikkuminen on rajattu vain tietyille reiteille. Toisessa ääripäässä ovat luonnonpuistot ja hylkeidensuojelualueet, joilla liikkumiseen tarvitaan Metsähallituksen lupa.

Metsähallituksen mökit ovat mainio majoitusvaihtoehto

Metsähallituksella on Suomen metsissä tupia ja kämppiä, joita retkeilijät voivat matkoillaan hyödyntää. Osa mökeistä on ilmaisia, osasta peritään pieni maksu. Maksuttomia tupia ovat yleensä autiotuvat, joita löytyy erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomesta. Näille tuville joutuu patikoimaan erämaan halki. Ilmaisia ovat myös päivätuvat, joissa voi levähtää kesken retken ja erikoistapauksissa myös yöllä. Ilmaisia majoitustupia ei voi varata etukäteen.

Mikäli haluat varmistaa majoituspaikan, voit hyödyntää Metsähallituksen maksullisia tupia. Nämä tuvat saa lukkoon ja voit varata tuvan käyttöösi jo etukäteen. Tupia vuokrataan ainoastaan lyhytaikaiseen käyttöön. Näitä tupia löytyy ympäri maata yhteensä noin sata kappaletta. Erityisesti kesäsesongin aikaan varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin etukäteen.